Hidrofor Montajı

25 Nisan 2023

Hidrofor montajı uzun süre verimli çalışması için hidrofor bakımı urla ile tesisatının ideal özellikleri çok önemlidir.

 

İyi Bir Yükseltici Bağlantı Nasıl Kurulur?

 

Hidroforlar genellikle:

 

  •  Günlük kullanım için içme suyu ve su için
  •  Basınçlı su gereken yerlerde
  •  ısıtma ve havalandırma sistemi
  •  Sulama ve yağmurlama sistemi
  •  Yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.
  •  Çeşitli tip ve konfigürasyonlarda karşımıza çıkan su ısıtıcılarının özellikleri aynıdır.

 

Bir çağrı merkezi sorusuna istinaden hidrofor montajı urla ile ilgili bu yazıyı yazmaya karar verdim. En temelden başlayalım ve hidrofor pompa urla borularının nasıl bağlanacağını, elektrikli ekipmanların, nasıl bağlanacağını ve hidrofor tank urla ile ilk inşaatı birlikte düşünelim.

 

Hidroforların Yerleştirilmesi ve Bağlantısı

 

Hidrofor montajı çeşme , çevrimiçi veya bir mağazadan satın alınan bir sıcak su ısıtıcısını kurmadan önce, hasar olup olmadığını ve hidrofor bakımı çeşme ile görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Hidrofor montajı mevcut bir ürünü yeni bir ürünle yada hidrofor pompa çeşme ile değiştirirken, çalışmaya başlamadan önce gücü kapattığınızdan emin olun. Kullanılan hidrofor tank çeşme elektrik hattında topraklama kablosu hidrofor pompa kuşadası bulunmalıdır. Ürünler ve hidrofor bakımı kuşadası mühendislik kurallarına uygun hidrofor tank kuşadası olarak topraklanmalıdır. Herhangi bir hidrofor pompa didim topraklanamıyorsa bu hattı kullanmayın. Hidrofor montajı kuşadası ile başlamadan önce yer seçimi yapılmalıdır. Yağmur suyu veya güneş ışığı gibi dış etkenlere maruz kalmayan hidrofor bakımı didim bir yere yerleştirilmesi ve hidrofor pompa urla gerektiği için sert bir zemin üzerine hidrofor tank didim yerleştirin. Hidrofor montajı didim kalifiye bir teknisyen tarafından "Su Tesisatı Bağlantıları" ve "Elektrik Bağlantıları Bağlantıları" bölümlerinde verilen detay, yönetmelik ve hidrofor bakımı urla ile standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Tutarsız uygulamalar hidrofor montajı ve yakındaki hidrofor tank urla diğer cihazlara zarar ve hidrofor pompa çeşme verebilir. Hayatı tehdit edici olabilir. Kendiniz yapabilecek olsanız da garanti şartlarına uymanızı ve yetkili bir servise başvurmanızı tavsiye ederiz. Bir tesisat ve elektrik tesisatı uzmanından teknik destek almayı da düşünebilirsiniz.

 

Hidrofor montajı urla, boru hidroforun maksimum basıncına dayanabilmelidir, emiş hattı iyi bir hidrofor tank çeşme şekilde kapatılmalı ve emiş hattı uygun boyutta olmalıdır. Emiş hattının çapı en az derecede hidrofor bakımı çeşme kollektörünün veya pompa girişinin çapı kadar veya daha büyük olmalıdır. Yeraltı suyu depolarından veya hidrofor pompa kuşadası ile su kaynaklarından emilerek çalıştırılan hidroforların emiş boruları mümkün olduğu kadar kısa, tek dirsekli ve hidrofor tank kuşadası en az pompa girişi çapında ve %1-2 eğimli yapılmalıdır. Pompalamak hidrofor pompa didim için dirsek. Çapraz olarak monte ederseniz, bir hava cebi oluşacak ve pompa emiş yapamayacak.

 

Dikey klapeler veya boru ucuna takılan çekvalfler dışında pompa çıkışında çekvalf kullanılması sakıncalıdır. Çek valf veya dikey valf hasar görürse, su yoğunlaştırıcıdan su sızacak ve basınç kaybı meydana gelecektir. Aksi takdirde hidrofor pompa urla için basınç hatlarda çekvalf bulunması nedeniyle emiş klapelerindeki kusurlar fark edilmeden ve suyun geri akışı fark edilmeden emiş hatlarının kurumasına ve pompa veya pompaların zarar görmesine neden olur.

 

Hİdrofor montajı diğer bir sorun da, çoklu pompa hidrofor sisteminde ortak bir emiş kollektörü kullanmanın çok elverişsiz olmasıdır. Emme kollektörünün çapının büyük olması nedeniyle emme kollektörü genişler, bu nedenle tek pompa hidrofor tank didim çalışması için başka bir basınç kaybına neden olur ve en önemlisi hidrofor sistemindeki tüm pompalara zarar verir .Hidrofor montajı urla bu nedenle, çoklu pompa sisteminde pompaların hidrofor pompa çeşme ile ayrı ayrı doldurulması çok avantajlıdır. Buster ünitesini kaldırırken ve hareket ettirirken, güvenli bir şekilde kaldırmak için bir askı kullanın. Dış hava etkilerinden ve dondan koruyunuz.

 

Motor fan kapağı açıklığından geçen normal soğutma havası akışı engellenmemelidir. hidrofor montajı çeşme, sağlanan lastik takoz kullanılarak düz bir beton veya eşdeğer bir yüzeye yerleştirilmelidir. Büyük endüstriyel hidroforlar zemine uygun vida ve hidrofor pompa kuşadası olan dübellerle sabitlenmelidir.

 

Hidrofor Montajı Yer Seçimi

 

Hidrofor montajı yapılacak yerin derinliği 7-8m'den fazla ise kuyu veya akvaryum gibi durumlarda 12-20m derinlik gibi durumlarda çift akışlı derin kuyu suyu hidrofor tank urla kullanılması tavsiye edilir. güçlendirici Brülör veya kazan gibi yakındaki ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bakım ve onarım ayrıca hidrofor pompa didim için hidrofor çevresinde boşluk bırakılmalıdır.

 

Brülör veya kazan gibi yakındaki ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bakım ve onarım için hidrofor çevresinde boşluk bırakılmalıdır.

 

Hidroforun çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Basınçlandırılacak su bir borudan veya tanktan çıkar ve pompaya girer. Pompa hidrofor tankına su gönderir. Bu boru bölümünde bir çek valf bulunur. Pompalama sırasında suyun geri akışını önlemek için hidrofor bakımı urla ile çek valfler kullanılır. Kompresör tarafından takviye hidrofor tank çeşme yeterli hava pompalamıştır. Hidroforun tepesindeki bu hava dışarı pompalanan su ve hidrofor pompa urla ile sıkıştırılır. Basınçlı hava, suyu  sistem boyunca iter. Sistem basıncı hedef değeri aşarsa, emniyet valfi tepki verir ve fazla basıncı tahliye eder.

Hidrofor montajı grubu hidrofor pompa çeşme ile iyi havalandırılan, dış etkenlerden korunan ve oda sıcaklığı 0°C'yi aşmayan bir hidrofor bakımı çeşme olan alana kurulmalıdır. Gerekirse, kurulum ağırlığını pompadan uzak tutmak için hidrofor tank kuşadası ve basma borularını duvara kelepçeleyin. Pompa zeminden beton bir tabana kurulmalıdır.

 

Hidrofor montajı çeşme, su basıncının düşük olduğu yerlerde hidrofor bakımı kuşadası olan şebekeden gelen suyu hava ile karıştırarak basıncı artıran ve tekrar pompalayan ve hidrofor pompa kuşadası gibi bir sistemdir. İşletmelerde  düşük su basıncı bazı makinelerin çalışmasını ve hidrofor tank didim ömrünü etkiler. Bu nedenle gerekirse hidrofor pompası takılmalıdır.

 

Hidrofor montajı kuşadası tankına basınç uygulamak için hava gereklidir. Bu booster bağlantısında hava, bir hava kompresörü tarafından hidrofor pompa didim olarak sağlanır. Sistemin görevini yerine getirebilmesi hidrofor tank urla için yardımcı elemanlarını amacına uygun olarak kullanmanız gerekmektedir.

 

Şamandıra, tankın şebeke elektriğine bağlı olan ucuna takılır ve tank su ile dolduğunda durur. Pompa tankın altından bağlıdır, bu nedenle sürekli suda olmak hava oluşturmaz. Hidrofor montajı didim girişinde ve hidrofor tank çeşme çıkışında depo basıncının hidrofor pompa urla tarafına akmasını ve tesisat basıncının depoyu etkilemesini önlemek için çek valf kullanılmaktadır.  

 

Hidrofor montajı yaparken, dış etkilerden korunan uygun yerler tercih edilmelidir: bodrumlar, sığınaklar, çatı boşlukları, bahçe kanopileri veya su depolarının yakınındaki garajlar. Hidrofor montajı urla şebekesine doğrudan bağlı olmayan bir su ve hidrofor pompa çeşme deposundan beslenmeli, ancak ana su deposu ve hidrofor montajı çeşme sistemi çek valfler takılarak bypass edilmelidir. Yüksek katlı binalarda alt hidrofor bakımı didim ve üst katlar arasındaki basınç farkını en aza indirgemek ve hidrofor montajı kuşadası için ikili hidrofor veya üçlü hidrofor yerleştirilmeli ve hidrofor montajı sırasında bölgelendirilmelidir hidrofor tank kuşadası yakınındaki brülör veya kazan gibi ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde monte edin. Bakım ve onarım amacıyla hidroforun çevresinde insanların rahatça dolaşabileceği temiz bir alan bırakılmalıdır.